IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI MODELL

 

Menedzsment

 

Margit Kórház

Csorna

 

Tisztelt Menedzsment!

 

 

Alább mellékelem  a 2003 évi „Útmutató” 2/3  fejezet 2. bekezdésének szellemében készült

 és MEP-nek küldött levél tárgyában meghatározott témával kapcsolatos reagálásom.

 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Győr, Szabolcska Mihály u. 1/a

9023

 

Istántsuly Dezső

igazgató

 

Tárgy: gyógyszeres terápia minőségi érdekeltségi rendszere

 

 

Tisztelt Igazgató Úr!

 

A Gyógyszerügyi, Gyógyászati Segédeszköz és Gyógyfürdő Osztály 29813-09-7326/2/2003 nyt. számú megküldött jegyzőkönyvre válaszolva az Ön által köszönetében megelőlegezett együttműködés jegyében engedje meg, hogy a témához kapcsoltan néhány észlelt tényről tájékoztassam.

 

A gyógyszeres terápia minőségi érdekeltségi rendszere kidolgozásának első lépéseként megkezdődött a praxisokra vonatkozó adatokról szóló kimutatások megküldése. Ennek keretében címemre 14 betegemről érkezett tájékoztatás, akiknél vagy a megengedett vények száma nagyobb, mint 15 vény/fő/2003 április, vagy a megengedett TB támogatás (a továbbiakban TBT) magasabb, mint 100000,-Ft.

 

A MEP által megadott, adott hónapban „kiváltott gyógyszerek listája” hibás, ennek összes számított következményével. Az okok a következők:

 

 

Az alábbiakban  bizonyítom fenti állításomat mind a 14 kiemelt betegem esetében:

 

 1. F. Z-né esetében 25 saját vényt tüntet fel a lista április hónapra. A valóság ezzel szemben: áprilisban 10- , március 31-én 2-, március 28-án 5-, március 24-én 6 vény lett írva. Nincs gyógyszerírás 2 esetben (1 doboz Ceclor R 500 és 1 doboz Diaphyllin).A számított TB támogatás ( a továbbiakban TBT) 2878,-Ft-tal kevesebb.

 

 1. V. K. esetében 16 vény helyett csak 10 származik áprilisból, 6 db. március végi. A TBT 3833,-Ft-tal kevesebb.

 

 1. K. I. esetében a 16 helyett 14 vény származik áprilisból. Kettő szintén márciusi. A TBT különbözet 1483,- Ft.

 

 1. Sz. J.: Áprilisi vény 18 helyett 8 db. 7 db. vény március 25-én kelt, nem létező 3 db ( 1 Sandonorm, 1 Renitec 5 mg, 2 Seduxen tbl.) A TBT különbözet: 4498,-Ft.

 

 1. V. K.: Áprilisi vények száma  17 helyett 10 db. Március 27-i 4 db. Nem található  3 db( 1 Vit B110 mg, 4 db. Betaloc 100 mg, 1 Haloperidol 1.5) A TBT különbözet: 2274,-Ft.

 

 1. N. I.: Áprilisi vények száma 17 helyett 9 db. Március 25-i 8 db. TBT különbözet: 9718,-

 

 1. P. J.: Áprilisi vények száma  14 helyett 11 db. Március 18.-i 3 db. TBT különbözet: 2765,-

 

 1. O. V.: Áprilisi vények száma 16 helyett 9 db. Március 25-i 6 db. Nem található 1 (Diclofenac 1%-os gél). TBT különbözet: 3166,-

 

 1. M. B.: Áprilisi vényeinek száma 31  helyett 13 db. Március 24-én felírtak száma 15 db. Nem található 3 (Betaloc 100mg 1-1 doboz, Cordaflex 20 mg Retard tbl. 1 doboz). TBT különbözet: 10605,-

 

 1. F. B.: Áprilisi vények száma  19 helyett 17 db. 1 db március 10-i (Merckformin), 1 db. május 7-i (Minipress 6mg).(!?) TBT különbözet: 2744,-

 

 1. R. F.: Áprilisi vények száma 16 helyett 4 db. Március 28-i 7 db. Nem található 5 db.(Hygroton 25mg 1, Prednisolon 0.5%-os ken. 1, Novorin 1, Brulamycin szemcsepp 1, Irgamid szemken. 1). TBT különbözet: 4937,-

 

 1. P. J.: Áprilisi vények száma  19 helyett 15. Május 15-i 3 db.(!?) Nem található 1 (Betaloc 50mg-os 1). TBT különbözet: 1175,-

 

 1. F. B.: Áprilisi vények száma  16 helyett 14 db. Március 2-i 2 db. TBT különbözet: 1053,-

 

 1. O. F.: Áprilisi vények száma  3. Eltérés nincs a praxisban találttal.

 

A téves  következtetések mértékét az alábbi ábrák szemléltetik:

 

  • Az 1. ábrán látható, hogy a 14 „túllépet” esetben 2003 áprilisában beváltott vények száma 96-tal, tehát 20%-kal kevesebb a praxis nyílvántartása szerint.

  • Az 1/a ábra mutatja, hogy ebben a csoportban a különbözet 76%-a (73 vény) márciusi, 4%-a ( 4 felírás) már májusi-valószínű májusban néhány vény az áprilisi csomaghoz kerülhetett -és 20%-a ( 19 gyógyszerírás-kiadás) nem található meg a praxis számítógépén. E két utóbbi hibaforrás okát érdemes megvizsgálni.

  • Az 1/b ábra bemutatja, hogy az analizált 14 betegnek felírt összes 243 vényből csak 190, azaz 78%-uk TB támogatott, 53 azaz 22%-uk nem.

  • Az 1/c ábra pedig azt mutatja, hogy az 53 nem TB támogatott gyógyszerből csupán 17 azaz 32%-uk vényköteles, a többi 36 azaz 68% -uk szabadon megvásárolható.

  • A 2. ábra azt mutatja be, hogy, ha a fentiekből csak a más hónap(ok)ban történt felírásokat vonjuk le a vények feldolgozása során, nem 14 „túllépett” esetem van 2003 áprilisában, hanem csak 2, nevezetesen F.B 17 vénnyel és O.F. alatti lakos más orvos által írt 2 db., de 130967,- Ft. értékű vénnyel. De, ha most megnézzük F. B. vényeit, akkor kiderül a következő: a 17 vényéből 7-en nem TB támogatott gyógyszerek vannak, amelyek egy része még ráadásul nem is vényköteles (Aspirin, C vit. Algopyrin, Paxirasol, Visine szemcsepp),a maradék kettő (Voltaren Ophta szemcsepp, Seduxen tbl.) mellett, tehát ezeket levonva már ő sem tartozik a „túllépett” csoportba. O.F. esetében, pedig a 130.967,- Ft. értékű 2 db. vényt nem én, hanem a győri urológián írták. Tehát, ha az utolsó esetet benne is hagyjuk, a „túllépett” eseteim száma nem 14, hanem 1.

  • A 3. ábra bemutatja, hogy a „túllépett” eseteimben a más orvos vényeinek száma elenyésző. A 243 vényből 7 db, azaz az összes 2. 8%-a.

 

A fentiekből megállapítható tehát, hogy az én praxisomban a „túllépet” kategóriában legalábbis valószínű a MEP által összesített gyógyszerfelírásra vonatkozó jelenleg alkalmazott havi bontású adatgyűjtési módszer hibái miatt sajnos téves kimutatások készülnek és így téves következtetések  vonhatók le.

 

Ennek következtében a megküldött mellékletekben foglalt e témához csatolt adataim alkalmatlanok az országos adatokkal történő összehasonlításra, így végső soron a gyógyszeres terápiám minőségének értékelésére is.

 

Figyelmét megköszönve,

 

Tisztelettel üdvözli:

                                                                                                Dr. Tittel Andor

 

Vág, 2003. július 31.