IRÁNYÍTOTT BETEGELLÁTÁSI MODELL
2003 I. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓI. Forgalmi adatok
II. Kórházi beutalások elemzése
III. Mentőhívások, sürgősségi ellátások
IV. Említésre méltó problémás esetek
V. Észlelt hiányosságok
VI. EKG szűrések
VII. Következtetések
VIII. Javaslatok


 

 


Tekintettel arra, hogy ebben az évben a központi adatbázisból még semmilyen információt nem bocsátottak rendelkezésünkre, saját számítógépes és manuális gyűjtésemből származó adatokra  támaszkodva próbáltam analizálni a „betegutak” bizonyos részleteit.

 

I. Forgalmi adatok

Az alapellátásban, az első negyedévben 843 személynél 2647 esetben végeztünk valamilyen alapellátási tevékenységet. Ez személyenként 3.13 orvos-beteg találkozást jelent.

Szakrendelésre diagnózispontosítás, therápiás javaslat, vagy egyéb ok miatt a fenti személyek közül 143 főt (a megjelentek 16. 96%-át), 155 esetben (az összes eset 5. 85%-át) utaltunk be.

Kórházba került összesen 55 fő, azaz a praxis 5. 25%-a.

 

II. Kórházi beutalások elemzése

Az alább ismertetett adatok az első negyedévben készült zárójelentések feldolgozásából származnak.

Tehát: 55 betegemet (a praxis 5. 25%-át) kezelték különböző kórházak, különböző osztályain. Ebben a számban nem foglaltatik benne a jelenleg is kórházban fekvőké, mivel a zárójelentéseket már évek óta az elbocsátások dátuma szerint gyűjtjük, tároljuk, ugyanakkor benne foglaltatnak a múlt év decemberében beutaltak és ez év jan. 01. után elbocsátottak.

A praxislétszámhoz viszonyítottan megállapítható, hogy 19 főre jut 1 fő kórházi kezelés, vagy másként fogalmazva: az egy főre jutó kórházi kezelések száma 0.052.

Nemek szerinti megoszlás: Férfi: 28 fő, Nő: 27 fő. (2. ábra)

A kórházban kezeltek átlagéletkora: Férfi: 52. 92 év, Nő: 65. 14 év. (3. ábra)

A beutaló intézmény

A beutaló intézmény szerint a következőképpen oszlik meg a korházban kezeltek csoportja (4. ábra):

A háziorvos közvetlenül 17 beteget utalt kórházi osztályra az alapellátásban megjelent esetekből, azaz a megjelent személyek 2. 01%-át, vagy az összes esetek 0. 64%-át.

A háziorvos szakrendelőn keresztül előjegyzéssel a 8 beteget (a megjelentek 0. 94%-át, vagy az összes eset 0. 30%-át) utalt kórházba.

A gondozó hálózat 6 beteget, azaz a beutaltak 4. 19%-át utalta tovább kórházi osztályra (belgyógyászati eset 2 fő, neurológia este 2 fő, kardiológia eset 2 fő).

A szabadon igénybe vehető szakrendeléseken keresztül 9 beteg került felvételre (ebből nőgyógyászati eset 4 fő, sebészeti eset 4 fő, rheumatológiai eset 1 fő).

A hétvégi ügyelet 4 beteget utalt kórházba.

Spontán jelentkezett és került felvételre 6 beteg.

A kórházi osztályról továbbutalással felsőbb szintű (megyei, országos) vagy rehabilitációs intézetbe 5 beteg került.

Mint látható, az alapellátás az ellátottak 2. 95%-át utalta kórházba, a szakrendelők az oda beutaltak 4. 19%-át, a kórházi osztályok továbbutalták a hozzájuk beutaltak 9. 0%-át (5. ábra).

Kórházak és osztályok

Kórházak és osztályok szerinti bontásban (6. ábra) a következőket láthatjuk:

A csornai Margit Kórházban 32 beteget, a győri PAMOOK-ban 14 beteget, más városok kórházaiban 9 beteget ápoltak.

· A Csornai Margit Kórház osztályain kezeltek száma csökkenő sorrendben: kardiológia 10, ideggyógyászat 6, belgyógyászat 5, pulmonológia 5, nőgyógyászat 3, sebészet 2, krónikus osztály 1 (7. ábra).

· A győri PAMOOK osztályain kezeltek száma csökkenő sorrendben: baleseti sebészet 2, gyermekosztály 2, idegsebészet 2, kézsebészet 2, nyaksebészet, érsebészet, onkológia, szemészet, rheumatológia, nőgyógyászat 1-1 fő.

· Más városok kórházainak osztályain kezeltek száma csökkenő sorrendben: Zalaegerszeg szívsebészet 2 fő,Kapuvár-angiológiai rehabilitáció 2-, Budapest Uzsoki úti kórház-nyaksebészet, Szombathely-újszülött osztály, Sárvár-szülészet , Pápa-sebészet , Sopron-kardiológiai rehabilitáció 1-1 fő.

A beutalások sürgősségi fokozat és a beutaló diagnózis szerint

Azonnal 16 fő, 1 órán belül 1 fő, 3 órán belül 4 fő, 6 órán belül 3 fő, 24 órán belül 2 fő, spontán jelentkezéssel 6 fő, előjegyzéses beutalással 23 fő került felvételre (8. ábra).


 


· Az azonnali beutalások okai (16 eset): embolia pulm. 2 fő, asthma card. 2 fő, inf.cer. 2 fő, parapl. extr. inf. l. U. p. tu. mal. vertebr. cervic. 1 fő, commotio. cer. 1 fő, M. Sacer GM roham u.á. 1 fő, insuf. resp. neonat., 1 fő, szülés 1 fő, , metrorrhagia 1 fő, colica abd. 1 fő, gyors ritmusú fibr. atr. 1 fő, exsiccosis puerperalis 1 fő, hypoglycaemia u.á. 1 fő.

· 1 órás (1 eset): fibr. atr. 1 fő.

· 3 órás (4 eset): fibr. atr. parox. 2 fő, pleuritis 1 fő, paraplegia extrem. inf. lu. p. tu. mal. vertebr. cerv. 1 fő.

· 6 órás (3 eset): inf. cer. 1 fő, asthma br. +bronchitis 1 fő, CLL+ anaemia+ hypox. cerebri 1 fő.

· 24 órás (2 eset):bronchopneumonia 1 fő, cor pulm. chr. decomp. 1 fő.

· Előjegyzéssel (23 eset): régi rupt. menisci 1 fő, cysta ovarii 2 fő, M. Hirschprung 1 fő, as. oblit. perif. 2 fő, varicectomia 2 fő, papilloma ethmoid 1 fő, cholecystectomia p.lith. 1 fő, Dupuitren sy. 1 fő, lymphadenomegalia lat. cerv. 1 fő, súlycsökkenés oki dgn. feltárása 1 fő, tu mal. vertebr. 2 fő, Carpal tunnel sy. 1 fő, szívműtét 1 fő, szívműtét u. rehabilitáció. 1 fő, athrophia cer. 1 fő, hypertonia 1 fő, lipoma extirpació 1 fő, cataracta sen. op. 1 fő, emesis grav. 1 fő. 

· Spontán jelentkezés felvételre (6 eset) miatt: st. p. varicophlebit. 1 fő, fract. calcanei 1 fő, hasi obs. 1 fő, lomboischialgia 1 fő, dorsalgia 1 fő, spondylosis 1 fő. Ez utóbbiak beutalásának sürgősségi fokozatait nem ismerjük.

 

III. Mentőhívások, sürgősségi ellátások

A mentőhívásokról általában

2003 első negyedévében 19 esetben kértünk mentőszállítást.

Januárban 9-szer, februárban 4-szer, márciusban 6-szor.

12 esetben osztályos beutaláshoz, 7 esetben szakrendelői vagy osztályos kontrolhoz kértünk mentőszállítást.

A hétvégi ügyelet 4 esethez hívott mentőt a praxis területén megbetegedettek kórházba szállításához.

A mentőhívások sürgősségi fokozatai, helyszini ellátás

· Azonnali szállítást kértünk 4 esetben: 1 fő asthma cardiale-csornai kardiológia (Mo+ Furosemid i.v.), 1 fő Gm. roham u.á.-csornai neurológia (1 amp. Seduxen i.v.), 1 fő colica  abd.-csornai belgyógyászat ( Papaver+Cerucal i.v.), 1 fő közterületen történt kerékpárbaleset aethyles állapotban, mentő érkezéséig spontán regrediált eszméletvesztés-győri alkohológia ( th. nélkül).

· 1 órás szállítást kértünk 1 gyors ritm. fibr.atr.parox.-hoz a csornai kardiológiára.

· 3 órás szállítást kértünk: 6 esetben:1 fő retent.urinae-győri urol.(ballon katéter felhelyezés), 1 fő parapl.extrem.inf.l.u.p. tu mal. medullae vertebr.-győri idegsebészet (th. nélkül), 1 fő hypertensív krízis-csornai kardiológia(captopril+ betaloc), 1 fő pectoralgia előzményben emb. pulm.-csornai kardiológia (th. nélkül), 1 fő ISZB? Emb. pulm.?-csornai kardiológia (Contramal 1 amp. i.m.), 1 fő régi instabil AP sy.-csornai kardiológia ( th. nélkül).

· 6 órán belüli szállítást kértünk: 1 fő pleuritis-csornai pulmonológia (Contramal i.m.).

· Tervezett szállítás 7 fő beteg esetében történt: 1 fő csornai RI. laboratórium-tartós Syncumar th. miatti prothrombin kontrol, 1 fő győri urológia -retentio urinae kontrol, 1 fő csornai psychiátria Pánik sy.+ AMI u.á. szakellátás,1 fő csornai neurológia-vertigo sy.+ ISZB chr. szakellátás, 1 fő győri traumatológia- st.p. fract. colli fem. kontrol, 1 fő Bp.-i idegsebészet-hydrokephalus miatti shunt kontrol, 1 fő győri urológia-hydrokele testis+ imbecilitas szakellátás. Ez utóbbi csoportban nem szerepel a krónikus dializált betegünk heti háromszori szállítása (9. ábra).

A hívások időpontja

A négy azonnali hívás hajnali 3, 4, 5 ill. este 19 órakor történt. A többi sürgős vagy nem sürgős hívást a következő időpontokban jegyeztettük a mentőknél: 7, 8, 9, 17, 18 órakor 1-1- esetben, 10, 11 órakor 3-3 esetben, 12, 13 órakor 2-2- esetben (a percek itt az egyszerüsítés végett nincsenek jelölve).

Az egy lakosra jutó mentőhívások száma 0. 021. Az egy lakosra jutó azonnali sürgős mentőhívások száma: 0. 0076. Másként fogalmazva: minden 45.47 lakosra jut egy mentőszállítás.

Érdemes lenne ezeket az adatokat összehasonlítani más praxisok, térségek hasonló adataival. Ezek is lehetnének talán minőségmérő paraméterei a betegellátásnak, a morbiditásnak, a lakosság egészségügyi kulturáltságának.

 

IV. Említésre méltó „problémás” esetek

E.S-né 94 éves évek óta havonta otthonában látogatott obez beteget (az orvosi táskámban mindig ott a vércukormérő!) stroke miatt küldöm neurológiára, ahol kiderül extrém magas vércukra is…

K.S. 85 éves, Margit Kórház belgyógyászatára utalom pectoralgia+dörzszörejek (pleuritis) miatt. Az elbocsátó dgn. embólia pulm. a pleuritis említése nélkül.

K.S. 45 éves éveken át tbc, ismétlődő pleuritisek, pneumóniák, bronchitisek miatt kezelt beteget bronchopneumónia miatt küldöm kezelés végett pulmonológiára. Az elbocsátó dgn. „Pyothorax”, ezt alátámasztó radiológiai dgn. nélkül.

V.E. 41 éves beteget (aki egészségügyi dolgozó férje) varicectomia után, de még a sebészeti hospit. során a radiológián diagnosztizált pleurális gyülemmel hazabocsátják(!), majd a két hetes sebészeti kontrol során diagnosztizált tüdőembolia dgn.-val rehospitalizálják a pulmonológiára.

E.L. 71 éves beteget saceres roham utáni állapotban küldöm neurológiára, ahol az ügyeletes (aki mellesleg pulmonológus…) a hozzátartozókkal ordítozik, a beutaló háziorvost blamálja. Aktív újságíró vejét nagyon nehéz, de sikerül meggyőzni egy erről szóló cikk meg-nem-írásáról.

K.A.-né 57 éves extrém obes, évtizedek óta ismert sec. spondylotikus, polyarthrosisos, rheumatológia által kezelt és valamilyen más szakrendelő által is szinte naponta látott beteget kardiológiára hospitalizálják „mk. kar zsibbadása miatt”...

G.B.-né 68 éves beteg itthon már véglegesen meggyógyított alsó végtagi felületes phlebitise után a hétvégén hazalátogató, szülőkért nagyon aggódó család kéri beutalását a csornai belgyógyászatra „kivizsgálásra”. Én mit tehetnék, adok egy beutalót a belgyógyászatra és ott fel is veszik...

 T.G.-né 55 éves somatoform sy.-ban szenvedő, nem diétázó, diabeteses, obes beteget belgyógyászati ambulancia utalja megszámlálhatatlanadikszor belgyógyászatra ismételt „kivizsgálásra”.

P.I.-né 84 éves beteget a chr. pszichotikus leánya kérésére fektetik be a neurológiára, az itthon már majdnem befejezett és eredményes kezelés közben, discopathiás lomboischialgia miatt.

Az utolsó négy esetet olvasva felvetődik a kérdés: tehet valamit a háziorvos „kapuőrként” ezekben az esetekben? 

 

V. Észlelt hiányosságok

A Csornai Margit Kórház belgyógyászati-, kardiológiai-, neurológiai osztályairól, származó zárójelentésekről hiányzik az osztály megnevezése. Csak az aláíró orvosok nevéből következtethetünk rá, de, ha a bélyegző is elmosódott, ill. a fénymásolat is rosszul sikerült, néha még abból is nehezen.

A zárójelentések zöménél bár az epikrízisből a beutalás körülményei kiderülnek, de a beutaló intézmény, vagy az orvos személye nem. Néhány jellemző példa: ES-né Margit Kórház kardiológia:”asthma cardiale tünetei miatt utalják osztályunkra”, E.L. Margit Kórház neurológia: ”otthonában lezajlott GM roham miatt szállítják osztályunkra”, T.J-né Margit Kórház kardiológia: ”felvételére ismeretlen ideje fennálló pitvari fibrilláció miatt kerül sor”, stb. Sajnos még a mentővel történő szállítások esetében sem derül ki, hogy ki és mivel (jelen esetben OMSZ) küldte be osztályra, amellett, hogy az esetek többségében a felvétel és elbocsátás időpontja gyakran másodpercnyi pontossággal van megjelölve. Más esetben tudatják ugyan a beutaló személyét, vagy intézményt, mint pl.: K.J. esetében a PAMOOK idegsebészete: ”háziorvos sürgősséggel, mentővel utalja osztályunkra…”, de már egyéb körülményeket nem jeleznek

A pulmonológia által készített zárójelentésekből minden esetben megállapítható a beutaló intézmény, de elgondolkodtató, hogy mind az öt hospit „sürgős” volt.

A kórházban elhaltakról az utóbbi években a krónikus osztály kivételével nem kapunk sem zárójelentést, sem halotti bizonyítványt.

 

VI. EKG szűrések

Ebben a negyedévben is folytatódott a lakosság rendelőben történő EKG szűrése. Összesen 88 vizsgálatot végeztünk. Mindössz az esetek felében találtunk eltérés nélüli, normális EKG görbét. A leggyakrabban talált kóros elváltozás a ritmuszavar volt (19%), ezt követte a vezetési zavar(12%), majd az ISZB (10%) és egyéb elváltozások (8%). Itt nem kerültek beszámításra a máshol, egyéb okok miatt végzett EKG vizsgálatok, de a lemezes jelentésen azok is megtalálhatók.

 

VII. Következtetések

A kórházba utaltak számát illetően a nemek között nincs különbség.

A kórházban kezelt nők átlagéletkora 13 évvel haladja meg a férfiakét.

Minden 19-ik lakosra jut egy kórházi kezelés, minden 45-ik lakosra jut egy mentőszállítás.

Az alapellátási és rendelőintézeti esetszámokat illetően megállapítható, hogy a továbbutalási arány 5% körüli.

Az ellátott betegek számát illetően a továbbutalási arány az alapellátástól kiindulva, ahol 2.9%, szintenként emelkedve( RI., KH.,) majdnem-, ill. több, mint kétszerese az alsóbb szintünek  (4.1%, ill. 9.01%).

Kórházi kezelések egyharmada közvetlen háziorvosi kezdeményezésre (beutalásra) történt, a kétharmada 11 +- 4%-os számbeli külöbségekkel megoszlik a szakrendelők, gondozók, nyitott szakrendelések, ügyelet, spontán jelentkezések, valamint kórházi továbbutalások között.

A legtöbb beteget a kardiológia fogadta, a legkevesebbet a krónikus osztály.

A beutalások 41.8%-a előjegyzéssel, 29.0%-a azonnali, 10.9%-a spontán jelentkezéssel, a maradék 18% 1-24 orás sürgősségi fokozattal.

A szakrendelések általi kórházba utalásokról a háziorvos öt esetben (az összes beutalás 9. 09%-ban) utólag szerzett tudomást, hozzátartozótól vagy a zárójelentés leadásakor.

A mentőhívások több, mint 1/3-a tervezett, 1/3-a 3 órán belüli, 21%-a azonnali és 5-5-%-a 1, ill. 6 órán belüli szállítás miatt történt.

Az azonnali mentőszállítások 75%-a hajnalban történt. 

 

VIII. JAVASLATOK

1. Szerencsés lenne a rendelőintézeti tevékenységnél  mind szervezési, mind tartalmi szempontból az ambuláns szakellátás és a gondozás jelenlegi formájának a hatályos egészségügyi törvény szerinti újragondolása.

2. A zárójelentések kitöltésénél az említett hiányosságok kiküszöbölése lényegesen megkönnyítené az adatok feldolgozását.

3. A mentőhívások elemzéséhez a kiadott és a helyszínen ki-nem-tölthető űrlap helyett „addig is” ajánlom az otthoni 'kockás füzetben' végzett adatgyújtést.

4. A praxislétszámhoz viszonyított kórházi ápolások aránya,  az egy lakosra jutó mentőhívások aránya általában és a sürgős hívások aránya speciálisan, többek között a szolgáltatás  minőségi paraméterei lehetnének megfelelő szakmai rendszerbefoglalás, a minősítési paraméterek pontos megfogalmazása után. Addig a fentiekben megjelenített számokból, arányokból összehasonlítási lehetőség hiányában sajnos minőségbiztosításra vonatkoztatható következtetéseket levonni nem lehet.

 

 

Vág, 2003. április 2.

Dr. Tittel Andor